Επιστροφές Ειδών και Χρημάτων

Πριν από την αποστολή, τα προϊόντα Forma ελέγχονται προσεκτικά και συσκευάζονται καλά ώστε να σας παραδοθούν σε καλή κατάσταση. Εγγύηση για περίοδο 24 μηνών από την ημερομηνία αγοράς καλύπτει τα προϊόντα μας όσον αφορά αστοχίες των υλικών ή προβλήματα κατασκευής.
Εφ’ όσον έχετε αγοράσει προϊόντα Forma απ’ ευθείας από εμάς και αφού έχετε διαβάσει τους κανόνες και τους όρους σχετικά με την "Εγγύηση", "Επιστροφές ειδών" και "Επιστροφές χρημάτων", τότε παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας μέσω τηλεφώνου ή e-mail ή χρησιμοποιώντας την φόρμα επικοινωνίας.
Σε περίπτωση που έχετε αποκτήσει ένα προϊόν Forma μέσω καταστήματος λιανικής, παρακαλούμε να απευθύνετε το αίτημά σας απευθείας σε αυτούς.

Επιστροφές Ειδών

Για να επιστρέψετε ένα ελαττωματικό προϊόν, η εταιρεία Forma θα σας ζητήσει απόδειξη αγοράς και έγγραφη αίτηση για την επιστροφή του προϊόντος. Πριν την επιστροφή του προϊόντος είναι απαραίτητο να έχετε λάβει γραπτή συγκατάθεση και έγκρισή μας.

Σε περίπτωση που το ελαττωματικό προϊόν καλύπτεται από την εγγύηση (παρακαλώ ανατρέξτε στην σελίδα ‘’Εγγύηση’’ της ιστοσελίδας μας), η εταιρεία Forma θα το επισκευάσει ή θα το αντικαταστήσει και θα το στείλει στον αγοραστή.

Τα έξοδα αποστολής για την επιστροφή του ελαττωματικού προϊόντος βαρύνουν αποκλειστικά τον αγοραστή.
Θα επισκευάσουμε ή θα αντικαταστήσουμε ολόκληρο ή τμήμα του προϊόντος εφ’ όσον το συγκεκριμένο μοντέλο δεν έχει καταργηθεί. Στην περίπτωση αυτή, θα σας προμηθεύσουμε με παρόμοιο προϊόν.

Επιστροφές Χρημάτων

Για να σας επιστρέψουμε τα χρήματα για ένα ελαττωματικό προϊόν, η εταιρεία Forma Ltd θα σας ζητήσει απόδειξη αγοράς καθώς επίσης και φωτογραφίες. Σε ορισμένες περιπτώσεις η εταιρεία Forma μπορεί να απαιτήσει συμπληρωματικές πληροφορίες.

Σε περίπτωση που το ελαττωματικό προϊόν καλύπτεται από την εγγύηση (παρακαλώ ανατρέξτε στην σελίδα "Εγγύηση" της ιστοσελίδας μας), η εταιρεία Forma θα επιστρέψει τα χρήματα στον αγοραστή.

Επιστροφή χρημάτων δεν γίνονται σε προϊόντα τα οποία δεν είναι ελαττωματικά.