Η εγγύηση στα προϊόντα μας ισχύει για περίοδο 24 μηνών από την ημερομηνία αγοράς. Αποδεικτικά στοιχεία, ίσως και φωτογραφίες θα χρειασθούν στις περισσότερες περιπτώσεις για την διαπίστωση του ελαττώματος του προϊόντος. Η εγγύηση καλύπτει τον αρχικό αγοραστή των προϊόντων Forma.

Σε περίπτωση όπου το ελαττωματικό προϊόν καλύπτεται από την εγγύηση, η Forma είτε θα αντικαταστήσει το προϊόν είτε θα αποζημιώσει τον αγοραστή. Παρακαλώ ανατρέξτε στο "Επιστροφές ειδών και χρημάτων" της ιστοσελίδας μας για περισσότερες πληροφορίες.

Περιορισμένη Εγγύηση - Εξαιρέσεις

Η εγγύηση μας είναι περιορισμένη εγγύηση. Τακτική φροντίδα και συντήρηση απαιτείται για να διατηρείται εν ισχύ η εγγύηση. Σας καλούμε να ακολουθείτε προσεκτικά τις οδηγίες μας "Φροντίδα και Συντήρηση" όπως περιγράφονται στην ιστοσελίδα μας.
Βλάβη η οποία έχει προκληθεί από παράλογη, απαράδεκτη, καταχρηστική χρήση, από χημικές ουσίες, αμέλεια, κακή συντήρηση, ζημιά κατά την μεταφορά εμπορευμάτων ή μετατροπές που πραγματοποιούνται από τον χρήστη επί του προϊόντος εξαιρούνται από την εγγύηση.
Η εγγύηση δεν ισχύει στην περίπτωση που τα προϊόντα Forma χρησιμοποιούνται για επαγγελματική χρήση.

Το χρώμα των υφασμάτων που επενδύουν τις καρέκλες Forma μπορεί να μεταβληθεί με την πάροδο του χρόνου. Οι αλλαγές του χρώματος δεν καλύπτονται από την εγγύηση.

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΤΗΡΕΙ ΤΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΝΑ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΕΙ ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΤΗΣ ΧΩΡΙΣ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ.